Само за регистрирани членове

lockВъзползвайте се изцяло от преимуществата, които ви предлага сайтът "Достъпност за всички" като се регистрирате. Ако вече сте регистриран потребител, въведете вашите данни във формуляра по-долу. Като се регистрирате, вие получавате достъп до:

  • Блога, който има за цел да участва дейно по въпросите, свързани с достъпността в големите градове и особено в трансграничния регион България - Гърция
  • Дискусионния форум, който дава възможност да се създадат групи по общи интереси за обмяна на мнения и идеи по проблемите на достъпността и уврежданията.
  • Консултациите относно проучванията, в които можете да участвате и насочвате с вашите собствени коментари.

"Достъпност за всички"

Проектът “Достъпност за всички”

В рамките на Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г., Националната конфедерация на хората с увреждания - Клон Северна Гърция (водещ партньор) в сътрудничество с Националния съвет на хората с увреждания в България – Клон Хасково (партньор) е поела изпълнението на проект "Достъпност за всички” - Accessibility for All – (A.4.All).

Целта на проекта е да насърчи достъпността в обществения сектор, по-специално до местните и регионални власти. Терминът "достъпност" е характерна черта на една околна среда, която позволява на всички граждани, без дискриминация, основана на пол, възраст и други белези (физика, сила, възприятие и т.н.) безопасен и независим достъп и използване на наличната инфраструктура и услуги (конвенционални и електронни).

Бенефициенти на проекта са предимно хората с увреждания и след това обществените и регионални власти в трансграничния регион на изпълнение на програмата, които следва да приемат политики за насърчаване на достъпността и подобряване живота на хората с увреждания.

Водещ партньор:
Националната конфедерация на хората с увреждания - Клон Северна Гърция

esamea small
Партньор:
Национален съвет на хората с увреждания в България – Клон Хасково

ncpdb small

Обратно нагоре