Само за регистрирани членове

lockВъзползвайте се изцяло от преимуществата, които ви предлага сайтът "Достъпност за всички" като се регистрирате. Ако вече сте регистриран потребител, въведете вашите данни във формуляра по-долу. Като се регистрирате, вие получавате достъп до:

 • Блога, който има за цел да участва дейно по въпросите, свързани с достъпността в големите градове и особено в трансграничния регион България - Гърция
 • Дискусионния форум, който дава възможност да се създадат групи по общи интереси за обмяна на мнения и идеи по проблемите на достъпността и уврежданията.
 • Консултациите относно проучванията, в които можете да участвате и насочвате с вашите собствени коментари.

Статии

Принципи на проектиране

Изпълнението на Портала се основава на съвременни принципи за дизайн и разработка на уеб сайтове и приложения, включващи следното:

 • Функционалност и Достъпност за всички. Уеб сайтовете и уеб приложенията трябва да бъдат проектирани в съответствие с международните стандарти и правила, за да се осигури достъп на възможно най-голям брой потребители на глобалната мрежа, независимо от:
  1. вида на устройството, чрез което потребителят посещава уебсайтовете (ноутбук, лаптоп, PDA, личен компютър или мобилно устройство и др.)
  2. браузъра и версията на браузъра, който потребителят е избрал за достъпа си до интернет (Internet Explorer, Firefox, Opera, Google Chrome и др.)
  3. които и да е помощни технологии, които може да се наложи да използват посетителите на сайта като екранни четци, специални входни устройства, приложения за зумиране и др.
  4. увреждането или проблема на потребителя, като слабо зрение, далтонизъм или други проблеми със зрението и др.
 • Трафик. Ще трябва да се съсредоточим върху промотирането на портала и оптимизирането му в търсачките, тъй като знаем, че за да има даден уебсайт истинският успех са налице следните предпоставки:
  1. сайтът да има много посетители
  2. да има подходящите посетители, т.е. хората, които са наша цел
  3. да се привлича добър процент посетители, така че да отделя необходимото време на сайта и да постига целта на уеб сайта, независимо дали става дума за информация, регистрация, попълване на формата за контакт и т.н.

 

 • Лесен за използване и адаптивност. Уеб сайтовете и уеб приложенията би трябвало да бъдат проектирани в съответствие с международните стандарти и норми за качество, като например стандартите ISO, които гарантират лекота на използване за възможно най-голям брой потребителите на глобалната мрежа. Освен това интернет и технологиите му ежедневно търпят развитие. Потребителите, които идват от различни области, социални групи и култури също се развиват. Знаейки, че изискванията на потребителите се променят и се различават и признавайки многообразието като право, порталът ще трябва да внедри възможности за адаптивни настройки на базата на личнитеу предпочитания и нуждата от достъп.
 • Естетика и привлекателност. Изграждането на достъпни уеб сайтове, например уеб сайтове, които да отговарят на изискванията на съответните директиви на World Wide Web, изисква обучение, системен подход и отдаденост на принципите на универсален достъп и равни възможности. В много случаи, въпреки чистото намерение на създателите в името на достъпността се жертва естетиката на сайта. Успехът на портала зависи (а) от обучението и опита на екипа за изграждане (б) способността да се комбинират тези принципи с дизайна с висока естетика, (в) на активното участие на представителните потребители и хората с увреждания в дизайна и оценката на Портала.

Необходимо условие за завършването на портала е пилотното му пускане, извършване на подобрения-корекции, разрешаване на проблеми на потребителите от всякакъв характер, оценка на проблемите-наблюденията на потребителите от страна на експерти, документация на качеството на реализираните страници, в това и цифровото съдържание що се отнася до:

 • Лесно използване и
 • Достъпност и съответствие с международните стандарти и насоки, особено с новата версия на Насоките за достъпност за глобалната мрежа (WCAG 2.0) до максималното ниво на съответствие (Ниво AAA).

Обратно нагоре