Само за регистрирани членове

lockВъзползвайте се изцяло от преимуществата, които ви предлага сайтът "Достъпност за всички" като се регистрирате. Ако вече сте регистриран потребител, въведете вашите данни във формуляра по-долу. Като се регистрирате, вие получавате достъп до:

  • Блога, който има за цел да участва дейно по въпросите, свързани с достъпността в големите градове и особено в трансграничния регион България - Гърция
  • Дискусионния форум, който дава възможност да се създадат групи по общи интереси за обмяна на мнения и идеи по проблемите на достъпността и уврежданията.
  • Консултациите относно проучванията, в които можете да участвате и насочвате с вашите собствени коментари.

Статии

Стандарти за достъпност

Относно достъпността на портала и на съдържанието му, трябва да се отбележи, че проектът включва хоризонталния и задължителен критерии за "достъпност за хора с увреждания", а именно цялостно прилагане на член 16 от Общите правила на фондовете (Регламент (ЕО) № 1083/2006 от 11 юли 2006 г. за определяне на общите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999). По-специално, възможността и леснотата на достъпа, физически или електронен, за различните категории на хора с увреждания е един от задължителните критерии, които проектът изисква да се вземат предвид по време на различните етапи на изпълнението му.

Така, както всички резултати от проекта, порталът е достъпен за хората с увреждания. Конкретно, техническите спецификации на портала са напълно хармонизирани с най-добрите международни практики и по-специално с новата версия на Насоките за достъпност на мрежата (WCAG 2.0) до максималното ниво на съответствието (ниво AAA) .

Заслужава да се отбележи, че ако даден уеб сайт е в съответствие с тези инструкции на ниво "ААА" (три A), тогава е гарантирана липсата на съществени пречки, които евентуално могат да ограничат или да прекратят достъпа на определени категории потребители с увреждания. Освен това, не се осигурява и наличието на конкретни решения и устройства за улесняване на достъпа за всяка категория на потребители с увреждания.

Ето защо е необходимо да бъдат предприети допълнителни мерки за същественото подобряване на достъпността и използваемостта от хората с увреждания (например, адаптивност - гъвкавост на потребителския интерфейс).

Обратно нагоре