Само за регистрирани членове

lockВъзползвайте се изцяло от преимуществата, които ви предлага сайтът "Достъпност за всички" като се регистрирате. Ако вече сте регистриран потребител, въведете вашите данни във формуляра по-долу. Като се регистрирате, вие получавате достъп до:

  • Блога, който има за цел да участва дейно по въпросите, свързани с достъпността в големите градове и особено в трансграничния регион България - Гърция
  • Дискусионния форум, който дава възможност да се създадат групи по общи интереси за обмяна на мнения и идеи по проблемите на достъпността и уврежданията.
  • Консултациите относно проучванията, в които можете да участвате и насочвате с вашите собствени коментари.

Статии

Бенефициенти на проекта

Бенефициенти на проекта са предимно хората с увреждания в трансграничния регион на приложение на проекта. Резултатите от проекта и от отделните действия ще окажат положително влияние върху живота на хората с увреждания. Промотирането на достъпността ще окаже положителен ефект върху ежедневието и здравето им, върху борбата срещу изолацията на тези хора от ежедневните дейности.

Другите бенефициенти са обществените и регионални власти в трансграничния регион на изпълнение на програмата, които следва да приемат политики за насърчаване на достъпността и подобряване живота на хората с увреждания. Настоящият проект се стреми да повиши информираността на представителите на държавните органи в трансграничния регион по въпросите на достъпността, с цел постигане на по-добро ниво на услугите за хората с увреждания.

Обратно нагоре