Само за регистрирани членове

lockВъзползвайте се изцяло от преимуществата, които ви предлага сайтът "Достъпност за всички" като се регистрирате. Ако вече сте регистриран потребител, въведете вашите данни във формуляра по-долу. Като се регистрирате, вие получавате достъп до:

 • Блога, който има за цел да участва дейно по въпросите, свързани с достъпността в големите градове и особено в трансграничния регион България - Гърция
 • Дискусионния форум, който дава възможност да се създадат групи по общи интереси за обмяна на мнения и идеи по проблемите на достъпността и уврежданията.
 • Консултациите относно проучванията, в които можете да участвате и насочвате с вашите собствени коментари.

Статии

Резултати

Чрез проекта ще бъдат създадени подходящите инструменти за заинтересованите да предлагат достъпни услуги за хора с увреждания.
Накратко, проектът включва:
 • Еднодневни конференции в Гърция и България в присъствието на представители на местните власти - Информация и избрани представители на хората с увреждания по проблеми на достъпността до обществените сгради
 • Открити за обществеността еднодневни конференции в Гърция и България
 • Тематични семинари в Гърция и България – Обучение по въпроси, свързани с обслужването на хора с увреждания
 • Сравнително проучване целящо предоставяне на информация във връзка със законовата рамка на достъпността и хората с увреждания в ЕС и на национално ниво
 • Пилотни проучвания за развитие на “достъпността” в общини, имащи за цел да промотират сътрудничеството по въпросите на социалните грижи
 • Достъпен уеб портал, който ще бъде създаден от и за хората с увреждания, и който ще бъде използван за комуникация и общуване чрез уеб мрежата на хората с увреждания и обществените организации
 • Наръчник на Достъпността, който ще предоставя на обществените власти полезни насоки що се отнася до достъпността на инфраструктурата и услугите им
 • Ръководство за информация, публичност и промотиране на достъпността, както и на проекта като цяло
 • Осигуряване на достъп до резултатите от проекта
Всички резултати от дейностите по проекта ще бъдат предоставени в достъпен формат, така че хората с увреждания могат да научат за проблемите, които ги засягат.

Обратно нагоре