Само за регистрирани членове

lockВъзползвайте се изцяло от преимуществата, които ви предлага сайтът "Достъпност за всички" като се регистрирате. Ако вече сте регистриран потребител, въведете вашите данни във формуляра по-долу. Като се регистрирате, вие получавате достъп до:

 • Блога, който има за цел да участва дейно по въпросите, свързани с достъпността в големите градове и особено в трансграничния регион България - Гърция
 • Дискусионния форум, който дава възможност да се създадат групи по общи интереси за обмяна на мнения и идеи по проблемите на достъпността и уврежданията.
 • Консултациите относно проучванията, в които можете да участвате и насочвате с вашите собствени коментари.

Статии

Работни пакети и дейности

Работен пакет 1: Управление и Координация
 • Действие 1.1 – Подготвителни дейности
 • Действие 1.2 – Управление на проекта
 • Действие 1.3 – Финансов мениджмънт
 • Действие 1.4 – Срещи по проекта
 • Действие 1.5 – Техническа подкрепа

Работен пакет 2: Информация и публичност
 • Действие 2.1 – Изготвяне на комуникационен план
 • Действие 2.2 – Многоезичен комуникационен пакет по проекта
 • Действие 2.3 – Открити конференции
 • Действие 2.4 – Създаване на уеб портал
 • Действие 2.5 - Публичност и промоция в средствата за масово осведомяване

Работен пакет 3: Проучване на законовата рамка на достъпността
 • Действие 3.1 – Изготвяне на проекта
 • Действие 3.2 – Достъпност и възпроизвеждане на проучването
 • Действие 3.3 – Цифровизация на проучването

Работен пакет 4: Пилотни проучвания за достъпност до Общините
 • Действие 4.1 – Изработване на пилотни проучвания за достъпността
 • Действие 4.2 – Достъпност и възпроизвеждане на проучванията
 • Действие 4.3 – Цифровизация на проучванията


Работен пакет 5: Ръководство за достъпността

 • Действие 5.1 – Изработване на ръководството
 • Действие 5.2 – Достъпност и възпроизвеждане на Ръководството
 • Действие 5.3 – Цифровизация на Ръководството
 • Действие 5.4 – Конференции
 • Действие 5.5– Тематични семинари

 


Обратно нагоре