Само за регистрирани членове

lockВъзползвайте се изцяло от преимуществата, които ви предлага сайтът "Достъпност за всички" като се регистрирате. Ако вече сте регистриран потребител, въведете вашите данни във формуляра по-долу. Като се регистрирате, вие получавате достъп до:

  • Блога, който има за цел да участва дейно по въпросите, свързани с достъпността в големите градове и особено в трансграничния регион България - Гърция
  • Дискусионния форум, който дава възможност да се създадат групи по общи интереси за обмяна на мнения и идеи по проблемите на достъпността и уврежданията.
  • Консултациите относно проучванията, в които можете да участвате и насочвате с вашите собствени коментари.

Статии

Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007–2013 г.

Политиката на трансгранично сътрудничество е установяване на връзка с националните граници с цел постигането на съвместен подход към общи проблеми и възможности. Оперативната програма между Гърция и България представлява серия от предложения за интервенции, предвидени в рамките на трансграничното сътрудничество, цел на европейското териториално сътрудничество и политиката на структурните фондове за периода 2007-2013 г..

Стратегическата цел на програмата е да се повиши конкурентоспособността и териториалното сближаване в областта на приложение на програмата, да се постигне устойчиво развитие чрез свързване на потенциални партньори от двете страни на границата.

В рамките на постигането и нуждите на общата цел се поставят редица стратегически цели, очертаващи контурите на политиката на сближаване в сектора на интервенцията. Конкретно, целите са:
  1. Засилване на привлекателността на региона чрез подобряване качеството на живота и подобряване на структурите на достъпност.
  2. Подобряване на конкурентоспособността чрез насърчаване на предприемачество, създаване на мрежи за сътрудничество и инвестиции в човешките ресурси.


Тези две стратегически цели са изразени в три приоритетни области (включително приоритетна ос Техническа помощ).

Конкретно
  • Приоритетна ос 1: Качество на живота - осъвременяване и управление на природното и културното наследство, на здравеопазването и социалните грижи с цел подобряване качеството на живот в трансграничния регион и благоденствието на неговите жители.
  • Приоритетна ос 2: Достъпност - Подобряване на транспортните и съобщителните мрежи и осигуряване на лесно и безопасно движение на стоки, услуги и хора в трансграничния регион.
  • Приоритетна ос 3: Конкурентоспособност и Човешки ресурси - Стимулиране на предприемачеството, инвестициите в човешки капитал и промотиране на изследванията и иновациите с цел повишаване на конкурентоспособността и подобряване на икономическото и социалното развитие в трансграничния регион.
  • Приоритет 4: Техническа помощ - Подкрепа за цялостното управление и безпроблемното изпълнение на програмата..

Обратно нагоре