Само за регистрирани членове

lockВъзползвайте се изцяло от преимуществата, които ви предлага сайтът "Достъпност за всички" като се регистрирате. Ако вече сте регистриран потребител, въведете вашите данни във формуляра по-долу. Като се регистрирате, вие получавате достъп до:

  • Блога, който има за цел да участва дейно по въпросите, свързани с достъпността в големите градове и особено в трансграничния регион България - Гърция
  • Дискусионния форум, който дава възможност да се създадат групи по общи интереси за обмяна на мнения и идеи по проблемите на достъпността и уврежданията.
  • Консултациите относно проучванията, в които можете да участвате и насочвате с вашите собствени коментари.

Консорциумът

Национална конфедерация на хората с увреждания

Националната конфедерация на хората с увреждания е висша социално-синдикалистична организация на движението на хората с увреждания в страната. Основана е през 1989 г. от обединения на хора с увреждания и техните семейства с цел да защитава въпросите от общ интерес за всички категории увреждания и да бъде независим и мощен орган, представляващ хората с увреждания и техните семейства в гръцката държава и общество.

Днес Националната конфедерация на хората с увреждания официално заема позицията на Социален партньор по въпроси, отнасящи се пряко или косвено до лицата с увреждания като се бори за насърчаване на политиките, допринасящи за пълноценното им участие в социалния, икономическия, политическия и културнен живот на страната. На национално ниво, Конфедерацията се стреми да защитава и отстоява човешките и социалните права на хората с увреждания, да отслаби социалните предразсъдъци и да се бори с дискриминацията, пред която те са изправени. Стреми се към равни възможности за хората с увреждания във всички области на живота и към гарантиране на достойни условия на живот и пълноценно интегриране в обществото. Конфедерацията разработва план за действие, упражнява системен контрол на законовите и подзаконови актове и внася предложения пред гръцката държава по въпроси като образование, професионално обучение, заетост, информационно общество, универсален достъп.

На европейско ниво, Конфедерацията е наясно с необходимостта от активно участие в една действително представителна европейска организация на хората с увреждания каквато е Европейския форум на хората с увреждания, която представляват хората с увреждания в диалога им с Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и с други европейски органи. С цел създаване на европейска политическа рамка за хората с увреждания, фокусирана върху равните възможности и антидискриминацията, участва в широка мрежа от контакти с Националните съвети на хората с увреждания в други държави - членки или присъединяващите се към Европейския съюз.


Обратно нагоре