Само за регистрирани членове

lockВъзползвайте се изцяло от преимуществата, които ви предлага сайтът "Достъпност за всички" като се регистрирате. Ако вече сте регистриран потребител, въведете вашите данни във формуляра по-долу. Като се регистрирате, вие получавате достъп до:

  • Блога, който има за цел да участва дейно по въпросите, свързани с достъпността в големите градове и особено в трансграничния регион България - Гърция
  • Дискусионния форум, който дава възможност да се създадат групи по общи интереси за обмяна на мнения и идеи по проблемите на достъпността и уврежданията.
  • Консултациите относно проучванията, в които можете да участвате и насочвате с вашите собствени коментари.

За портала

Увод

Настоящият достъпен интернет портал, създаден от и за хора с увреждания (с активното участие на хора с увреждания във всички етапи на изготвянето, изпълнението и оценката на Портата), с цел да се улесни комуникацията и контактите чрез уеб пространството между хората с увреждания и обществените власти. Порталът интегрира резултатите и услугите по Проекта в единна, достъпна и благоприятна за всички среда.

В допълнение, Порталът предлага множество възможности за получаване на информация и интерактивна комуникация.
  • Разпространение и достъп до предлаганата информация-услуги по интернет
  • Предоставяне на информация и актуални новини
  • Предоставяне на инструменти за интерактивна комуникация в уеб пространството
  • Предоставяне в обобщен вид н амножество цифрови инструменти и помощни средства

Обратно нагоре