"Προσβασιμότητα Για Όλους"

Το Έργο "Προσβασιμότητα Για Όλους"

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία - Παράρτημα Βορείου Ελλάδος (Επικεφαλής Εταίρος) σε συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Ατόμων με Αναπηρία στη Βουλγαρία – Παράρτημα Χάσκοβο (Εταίρος), έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προσβασιμότητα για όλους» - AccessibilityforAll (με διακριτικό τίτλο A.4.All).

Σκοπός του έργου είναι η προώθηση της προσβασιμότητας στο δημόσιο τομέα και ειδικότερα στις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Με τον όρο «Προσβασιμότητα» νοείται το χαρακτηριστικό ενός περιβάλλοντος που επιτρέπει σε όλους τους πολίτες χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου, ηλικίας και άλλων χαρακτηριστικών (σωματική διάπλαση, δύναμη, αντίληψη, κλπ.) την ασφαλή και ανεξάρτητη χρήση και πρόσβαση των προσφερόμενων υποδομών και υπηρεσιών (συμβατικών και ηλεκτρονικών).

Επωφελούμενοι του Έργου είναι πρωτίστως τα άτομα με αναπηρία και ακολούθως οι Δημόσιες και Περιφερειακές Αρχές στη διασυνοριακή ζώνη εφαρμογής του Προγράμματος στην υιοθέτηση πολιτικών για την προώθηση της Προσβασιμότητας και της βελτίωσης της ζωής των ΑμεΑ.

Επικεφαλής Εταίρος:
Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία - Παράρτημα Β.Ελλάδος

esamea small
Εταίρος:
Εθνικό Συμβούλιο Ατόμων με Αναπηρία στη Βουλγαρία - Παράρτημα Χάσκοβο

ncpdb small

Δείτε εδώ το Ενημερωτικό φυλλάδιο και την Ενημερωτική Αφίσα του Έργου.


πάνω