Επικοινωνία

Ημερίδα Λήξης του έργου «Προσβασιμότητα για όλους» στη Θεσσαλονίκη

Ανακοίνωση της Ημερίδας
Την Ημερίδα Λήξης για το Έργο «Προσβασιμότητα για όλους» διοργανώνει η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ. στο Porto Palace Hotel, Αίθουσα Timber Hall I (26ης Οκτωβρίου 65, Θεσσαλονίκη).

Την ημερίδα θα χαιρετίσει ο Χρήστος Κεσόγλου, Μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ε.Σ.ΑμεΑ. και ο Kracimir Kocev,
Πρόεδρος Εθνικού Συμβουλίου  Ατόμων με Αναπηρία Βουλγαρίας και Μέλος του Συμβουλίου Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (E.D.F.)

Στη συνέχεια θα γίνει παρουσίαση του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013 από στέλεχος της υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» και παρουσίαση του Έργου «Προσβασιμότητα για όλους-Accessibility for all» από την Μαρίλυ Χριστοφή, Τοπογράφο Μηχανικό, Συνεργάτη της Ε.Σ.ΑμεΑ.
Η παρουσίαση του Θεσμικού Πλαισίου και της υφιστάμενης προσβασιμότητας στους ΟΤΑ της Β. Ελλάδος θα γίνει από τον Αλέξανδρο Μουρούζη, Συντονιστή της Ομάδας Μελέτης.

Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί η Πιλοτική Μελέτη Προσβασιμότητας στη Διασυνοριακή περιοχή και πιο συγκεκριμένα η περίπτωση του Χάσκοβο Βουλγαρίας από την Raya Staykova, Ass. Proff. Ph.D.

Επίσης θα γίνει παρουσίαση του Πρακτικού Οδηγού Προσβασιμότητας από τον Basil Lenovsky, Ειδικό Οικονομολόγο και η ημερίδα θα κλείσει με την παρουσίαση της Πύλης των προσβάσιμων παραδοτέων του Έργου από τον Ιωάννη Τσαμπουλατίδη, Πληροφορικό, Εμπειρογνώμων Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας.


πάνω