Βοήθεια

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

Οι σύνδεσμοι ταχείας πλοήγησης είναι ένας μηχανισμός που επιτρέπει την άμεση μετάβαση σε συγκεκριμένο σημείο μιας ιστοσελίδας.

Ο παρόν δικτυακός τόπος συμπεριλαμβάνει τους εξής συνδέσμους που βρίσκονται στην επικεφαλίδα κάθε ιστοσελίδας:

  • περιεχόμενο - Ο σύνδεσμος επιτρέπει την άμεση μετάβαση στο περιεχόμενο της τρέχουσας ιστοσελίδας
  • μενού - Ο σύνδεσμος επιτρέπει την άμεση μετάβαση στο βασικό μενού (ΑΡΧΙΚΗ, ΤΟ ΕΡΓΟ, ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ, κλπ.)
  • ρυθμίσεις - Ο σύνδεσμος επιτρέπει την άμεση μορφοποίηση εμφάνισης του δικτυακού τόπου για περαιτέρω ικανοποίηση ή διευκόλυνση των χρηστών, π.χ., ΑμεΑ που χρησιμοποιούν υποστηρικτικές τεχνολογίες

 

ΠΛΗΚΤΡΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗΣ (accesskeys)

Η ιστοσελίδα αυτή συμπεριλαμβάνει πλήκτρα συντόμευσης (συνδυασμούς πλήκτρων) που επιτρέπουν την άμεση μετάβαση σε συγκεκριμένα τμήματα του δικτυακού τόπου μέσω του πληκτρολογίου. Η λειτουργία αυτή εξυπηρετεί ιδιαίτερα, μεταξύ άλλων, τυφλούς και χρήστες με προβλήματα όρασης οι οποίοι αδυνατούν να λειτουργήσουν με το ποντίκι.

Συγκεκριμένα, ο κάθε ένας από τους παραπάνω σύνδεσμος ταχείας πλοήγησης μπορεί να ενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγμή (δηλαδή χωρίς να είναι απαραίτητη η μεταβίβαση στον εν λόγω σύνδεσμο με τη βοήθεια του πλήκτρου TAB) και μέσω των εξής πλήκτρων συντόμευσης:

(Μ) – Μετάβαση στο (Μ) μενού

(Σ) – Μετάβαση στο περιεχόμενο της (Σ) σελίδας

(Α) – Μετάβαση στην (Α) αρχή της σελίδας

 

Επιπλέον, για περαιτέρω διευκόλυνση των χρηστών, παρέχονται τα εξής πλήκτρα συντόμευσης που μεταφέρουν σε βασικές σελίδες του δικτυακού τόπου:

(0) – Μετάβαση στην παρούσα σελίδα με τη λεπτομερή περιγραφή των πλήκτρων συντόμευσης
(1) – Αρχική σελίδα
(2) – Νέα
(3) – Χάρτης ιστοσελίδας
(4) – Αναζήτηση

 

Στους περισσότερους πλοηγούς ο χρήστης ενεργοποιεί τα πλήκτρα συντόμευσης πατώντας το πλήκτρο ALT (σε Windows) ή Command (σε Mac). Εντούτοις, όπως φαίνεται αναλυτικά και παρακάτω, οι συνδυασμοί πλήκτρων που απαιτούνται για χρήση των πλήκτρων ταχείας πλοήγησης διαφέρουν ανάλογα με τον πλοηγό:

Internet Explorer

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ALT, πιέστε το νούμερο ή το γράμμα του αντίστοιχου συνδέσμου ταχείας πλοήγησης, απελευθερώστε και τα δύο πλήκτρα και έπειτα πιέστε το πλήκτρο ENTER.
Παράδειγμα: Για να μεταβείτε στο περιεχόμενο σελίδας, πρέπει να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο ALT, να πιέσετε το πλήκτρο με το γράμμα «Σ», να απελευθερώστε και τα δύο πλήκτρα και έπειτα να πιέσετε το πλήκτρο ENTER. 

Chrome

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ALT και πιέστε το νούμερο ή το γράμμα του αντίστοιχου συνδέσμου ταχείας πλοήγησης και θα μεταβείτε αυτόματα στο σχετικό σημείο.

Παράδειγμα: Για να μεταβείτε στο περιεχόμενο σελίδας, πρέπει να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο ALT και να πιέσετε το πλήκτρο με το γράμμα «Σ».

Firefox

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ALT και πιέστε το νούμερο ή το γράμμα του αντίστοιχου συνδέσμου ταχείας πλοήγησης και θα μεταβείτε αυτόματα στο σχετικό σημείο.

Παράδειγμα: Για να μεταβείτε στο περιεχόμενο σελίδας, πρέπει να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο ALT και να πιέσετε το πλήκτρο με το γράμμα «Σ».

Opera

Πατήστε τα πλήκτρα SHIFT και ESC για να ενεργοποιήσετε την χρήση συνδέσμων ταχείας πλοήγησης. Έπειτα, πιέστε το νούμερο ή το γράμμα του αντίστοιχου συνδέσμου ταχείας πλοήγησης.

Παράδειγμα: Για να μεταβείτε στο περιεχόμενο σελίδας, πρέπει να αρχικά να πατήσετε μαζί τα πλήκτρα SHIFT και ESC. Έπειτα, πρέπει να πιέσετε το με το γράμμα «Σ».

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΠΙΚΑ

Όταν κάνετε κλικ σε ένα σύνδεσμο σε ένα μη-HTML αρχείο, ο πλοηγός σας μπορεί (α) να ανοίξει το αρχείο στο παράθυρο του πλοηγού, (β) να ανοίξει το έγγραφο με το προκαθορισμένο πρόγραμμα αυτόματα – πχ., Adobe Reader για τα αρχεία PDF, ή (γ) να σας ζητήσει να μεταβιβάσετε (download) και να αποθηκεύσετε το αρχείο τοπικά (στον σκληρό του υπολογιστή σας). Η ενέργεια του πλοηγού εξαρτάται από τις ρυθμίσεις του. Θα πρέπει να έχετε εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας την κατάλληλη εφαρμογή για να ανοίξετε αυτά τα έγγραφα.

  • Αν ο πλοηγός σας ανοίγει αυτόματα το έγγραφο με την προκαθορισμένη εφαρμογή, θα έχετε την δυνατότητα να κάνετε «Αποθήκευση αρχείου» (από τις επιλογές του πλοηγού) και να μεταβιβάσετε το αρχείο τοπικά στον υπολογιστή σας.
  • Αν ο πλοηγός σας θα σας ζητήσει να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε το αρχείο, απλά επιλέξτε την κατάλληλη θέση στον τοπικό σκληρό σας δίσκο για να αποθηκεύσετε το αρχείο. Θα πρέπει να σημειώστε προσεκτικά τη θέση που θα αποθηκεύσετε, έτσι ώστε να θα είστε σε θέση να βρείτε το αρχείο όταν ολοκληρωθεί η λήψη.

Επιπλέον, μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα αρχείο κάνοντας δεξί κλικ στο σύνδεσμο, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή " Αποθήκευση προορισμού ως / Save Target As" (στον Internet Explorer) ή "Αποθήκευση συνδέσμου ως / Save Link As" (στο Netscape), περιηγηθείτε στην κατάλληλη μονάδα δίσκου και στον κατάλληλο τοπικό φάκελο, και επιλέγοντας στη συνέχεια «αποθήκευση αρχείου».


πάνω